Kennedy Blackmon
University of Oklahoma Norman OK USA
Plano Senior HS Plano TX USA
2018